Tomasz Ritter
Tm 52 Tomasz Ritter
sprzedaż odzieży używanej sortowanej ( detal hurt )
bawełna ( czyściwo )
odzyskiwanie materiału posortowego i przetwarzanie w celu dalszego użytku
sortowaniem wszystkiego czemu można nadać drugie życie
współpraca z rynkami azjatyckimi na wielu płaszczyznach