Aldona Polniak
Pani od HR_u
NIP: 6161050934
Usługi konsultingowe, doradcze i coachingowe HR
Opracowywanie i wdrażanie regulaminów pracy, wynagradzania, organizacji, systemów motywacji
Badanie stylów myślenia FRIS - wzmacnianie komunikacji
Budowanie kultury organizacyjnej i wizerunku pracodawcy
Mentoring indywidualny dla działów HR