Elżbieta Majewska
Abak Elżbieta Majewska
NIP: 5540475086
Wycena nieruchomości wszelkich typów
Wycena środków trwałych Przedsiębiorstw
Wynajem Ziołowej Oranżerii na imprezy: integracyjne, rodzinne, sesje zdjęciowe, warsztaty
Warsztaty zielarskie
Sauna, bania, ognisko
Abak S.C.