Podczas szkolenia dowiedzieliśmy się jakie mechanizmy dnia codziennego zastosować do budowania pozytywnych relacji z osobami z naszego otoczenia.
Poznaliśmy sposoby kształcenia w sobie nawyków, dzięki którym bez wysiłku, w sposób zautomatyzowany będziemy kreować pozytywne środowisko wokół siebie.
 
Oto wskazówki, które przekazał nam Tomek:
- stwórz wizję rezultatu (wzbudzenie pozytywnych emocji)
- określ cele, które mają doprowadzić do osiągnięcia rezultatu (i je zapisz)
- zapisz plan działania i cele do realizacji w doprecyzowanych okresach czasu i innych liczbach
- znajdź wspierające środowisko (partnerzy w działaniu, mentor, trener itp.)
- podziel się z kimś informacją o swoim planie
 
Dziękujemy za ciekawe szkolenie!