Szkolenie poprowadziła dr Anita Kubanek z Kubanek Consulting, która opowiedziała m.in. o:
 

- rodzajach pokoleń z przydzieleniem członków SPKiP do poszczególnych z nich,
- charakterystycznych dla danego pokolenia cechach,
- szansach i zagrożeniach pokolenia Z,
- pokoleniu "cieni",
- wykorzystaniu potencjału każdego z nich.
 
Znajomość przedstawicieli konkretnego pokolenia, których mamy w zespole daje nam ogromny potencjał w:
- zarządzaniu relacjami,
- delegowaniu zadań,
- zwiększaniu skuteczności wspólnych działań,
- obsługi klientów.
 
Dziękujemy za mnóstwo cennej wiedzy!