Poprowadził je świetny specjalista w zakresie psychologii w biznesie Tomek Trawiński.

Tomek, już na samym początku podkreślił, że "umiejętność posługiwania się KOMUNIKACJĄ w OTWARCIU jest wartościową cechą lidera". Tym bardziej byliśmy gotowi na przyjęcie jej założeń.

Komunikacja w zamknięciu występuje, gdy:

- podejmujemy działania sprzeczne z tym, co wiemy (czujemy), że powinniśmy zrobić dla drugiej osoby,

- podejmujemy działania unikowe, zaczynamy postrzegać świat w sposób usprawiedliwiający nasz wybór,

- podejmujemy działania unikowe, usprawiedliwiające nasz wybór - powoduje to, że nasze postrzeganie rzeczywistości ulega wypaczeniu, a my wpadamy w pułapkę uprzedzeń,

- podejmując działania unikowe lub mając już takie reakcje utrwalone, prowokujemy innych do zachowań, które będą nas usprawiedliwiały,

- jesteśmy gotowi do podejmowania coraz bardziej absurdalnych zachowań, które będą usprawiedliwiały nasz wybór reakcji unikowej (zamiast reakcji właściwej) i trwanie w komunikacji w zamknięciu.

Dziękujemy Tomkowi za uzmysłowienie nam mechanizmów naszych zachowań, które z pozoru wydają się być oczywiste i znane, ale uzupełnione o wiedzę nabierają innego znaczenia i kształtu.