Dziś podpisaliśmy list intencyjny z Instytutem Prawa i Ekonomii UKW z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, tym samym rozpoczęliśmy współpracę i dialog z sektorem nauki.
 
Przedsiębiorcy z naszego Stowarzyszenia będą wspierać Instytut dzieląc się praktyką, a Instytut deklaruje wspierać przedsiębiorców zasilając ich w teorię i wyniki badań.
 
Podczas spotkania Stowarzyszenie reprezentował Zarząd w składzie:
• Marcin Zapora - Prezes Zarządu
• Dorota Lewandowska - Wiceprezes Zarządu
• Maciej Stróżyński - Sekretarz/Skarbnik
 
Instytut reprezentował Dyrektor - dr hab. Radosław Krajewski, prof. uczelni.
 
W ramach listu strony deklarują wolę rozpoczęcia współpracy w zakresie m.in. wymiany informacji i doświadczeń, promocji, wspólnych inicjatyw naukowo-biznesowych, konsultacji i badań.
 
Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Instytutu za wolę współpracy, otwartość na dialog i wymianę doświadczeń.
Ta współpraca to dowód, że sektor nauki i biznesu może działać razem!